เพลงที่ชื่นชอบ

      1.เพลงอยู่ที่ใจ

2.เพลงเด็กบ้านนอก

3.เพลงศรัทธา

4.เพลงบางระจันวันเพ็ญ

5.เพลงพระรามอกหัก

6.หนุมาน(ก็คิดถึง)

Advertisements