ความใฝ่ฝันของฉัน

ความใฝ่ฝันของผม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครู

        1.ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

      2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้ในหลักการของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบ
และจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
และสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมถึงการออก
แบบสร้างหุ่นยนต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาชีพวิศวกรโยธา

       3.วิศวกรโยธา Civil Engineer  

ผู้ปฎิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจน การติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล ทำการตรวจตรา และทดสอบทำงานวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ

Advertisements